Carousel settings
Container operations
Height (px)
Height (px) mobile
Timer (ms)
Display numbers on dots
Do not rotate
Navigate on mouseover
Keep aspect ratio
Height is maximum height
Hide navdots

Gje din Husqvarna Automower® vinterservice med "all-inclusive"

Lenger levetid for din Automower
Ein robotgrasklyppar er ei avansert maskin som også arbeidar i eit vått og ofta skittent miljø. Dersom du regelmessig vedlikeheld og reingjer grasklypparen, kan du forhindra
at jord og vatn kjem inn i sensitive område. Dette vil ikkje berre forlenga din Husqvarna Automower® sitt liv, men også hindra uforutsette utgifter.

Slik fungerer det
I tjenesten inngår å demontera robotgrasklypparen (inkludert ladestasjon og strømforsyning), reingjere den nøye, sjekka drift, kontrollera sensorar, elektronikk, oppdatere programvara, og mykje meir. Gras og smuss blir fjerna, noko som ellers kan føra til probleme og gje fuktigheit i robotgrssklypparen. Noko av det viktigste ved denne tenesta er å sikre at alle delane er intakt og at klypperen er oppdatert.

Oppbevar robotgrasklypparen på hotell
Når du leverer inn robotgrasklypparen for ein årleg service, kan du også la oss lagre den for deg i vinter. Du får den tilbake på våren når den klargjort for ein ny arbeidssesong. Dette sparar plass i garasjen, og du kan hente den igjen når det høver for deg. Hotellet oppbevarar din Husqvarna Automower® i eit tørt, oppvarma miljø, noko som er optimalt for å hindra rust. Dette sikrar lengst mogleg levetid for din robot greasklyppar.

Generelle anbefalingar
Dersom du ynskjerr å lagra din Automower® sjølv, anbefalar me at du utfører ein service hos din Husqvarna-forhandlar fyrst. Det er også viktig at du oppbevarar den på eit tørt miljø med temperatur over frysepunktet . Skitne robotgrasklypparar som oppbevarast i kalde og fuktige forhold vil ha ei mykje kortare levetid. Det anbefalasr sterkt at du også oppbevarar ladestasjonen inne om vinteren.

Les meir her!


 

Spørsmål eller bestilling? 

Tlf. 56 55 53 19
2
    
Velkomen innom for ein grasprat på Evjo i Øystese!

Gule's 
firmapost@gules.no | Tlf. 56 55 53 19
Copyright @ 2017 Gule’s.  - Levert av Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com