Carousel settings
Container operations
Height (px)
Height (px) mobile
Timer (ms)
Display numbers on dots
Do not rotate
Navigate on mouseover
Keep aspect ratio
Height is maximum height
Hide navdots

Tenk vedlikehald, så varar den lengre

La din Automower® få "all-inclusive" vinterservice!


Ein robotgrasklyppar er ei avansert maskin som utfører arbeid i eit vått og ofte skittent miljø. Dersom du regelmessig vedlikeheld og reingjer grasklypparen, kan du forhindra at jord og vatn kjem inn i sensitive områder. Dette vil ikkje berre forlenga levetida på din Husqvarna Automower®s liv, men også hindra uforutsette utgifter.

Når du leverer inn robotgrasklypparen for ein årleg service, kan du også la oss lagre den for deg i vinter. Du får den tilbake på våren, når den klargjort for ein ny arbeidssesong. Dette sparar plass i garasjen, og du kan hente den igjen når det høve for deg. Hotellet oppbevarar din Husqvarna Automower® i eit tørt, oppvarma miljø, noko som er optimalt for å hindra rust. Dette sikrar lengst mogleg levetid for din robot grasklyppar.


Velg mellom fylgjande Service'ar:

1. Grunnleggande Service ​kr. 1.890,-

- Reingjering, elektronisk feilsøking (autosjekk), programvare oppdatering, knivbyte, test av batterifunksjon (autotest), batteriladning, sikkerhetskontroll, kontroll

2. Bronseservice kr. 2.490,-

- Grunnleggande service + vinterlagring

3. Sølvservice kr. 2.990,-

- Grunnleggande service + vinterlagring + henting og oppstart*

4. Gullservice kr. 3.990,-

- Grunnleggande service + vinterlagring + henting og oppstart* + kontroll og byte av knivar 2 gongar i sesongen

* Henting og køyring gjeld avstand på maks 10 km frå butikken 


Generelle anbefalingar

Dersom du ynskjer å lagra din Automower® sjølv, anbefalar me at du utfører ein service hjå oss fyrst. Det er viktig at du oppbevarar den på eit tørt miljø med temperaturar over frysepunktet . Skitne robotgrasklypparar som oppbevarast i kalde og fuktige forhold vil ha ei mykje kortare levetid. Det anbefalast sterkt at du også oppbevarar ladestasjonen inne om vinteren.

 

Ta kontakt eller kom innom for spørsmål eller meir informasjon!

Tlf. 913 06 809
E-post: ole.johnny@gules.no


1
Gule's 
firmapost@gules.no | Tlf. 56 55 53 19
Copyright @ 2017 Gule’s.  - Levert av Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com