Carousel settings
Container operations
Height (px)
Height (px) mobile
Timer (ms)
Display numbers on dots
Do not rotate
Navigate on mouseover
Keep aspect ratio
Height is maximum height
Hide navdots

Gje din Husqvarna Automower® vinterservice med "all-inclusive"
Me vil vedlikehalde din robotklyppar og sørga for at den har lengre levetid...

Lengre levetid for din Automower
Ein robotgrasklyppar er ei avansert maskin som også jobbar i eit vått og ofta skittent miljø. Dersom du regelmessig vedlikeheld og reingjer grasklypparen, kan du forhindra at jord og vatn kjem inn i sensitive område. Dette vil ikkje berre forlenga din Husqvarna Automower® sitt liv, men også hindra uforutsette kostnadar.
 

Slik fungerar det
I tenesten inngår å demontera robotgrasklypparen (inkludert ladestasjon og strømforsyning), reingjere den nøye, sjekka drift, kontrollere sensorar, elektronikk, oppdatere programvara, og mykje meir. Gras og smuss blir fjerna, noko som elles kan føra til problem og gje fuktigheit i robotgrasklypparen. Noko av det viktigaste ved denne tenesta er å sikra at alle delane er intakt og at klypperen er oppdatert.

 

Oppbevar robotgrasklypparen på hotell
Når du leverer inn robotgrasklypparen for ein årleg service, kan du også la oss lagra den for deg i vinter. Du får den tilbake på våren når den klargjort for ein ny arbeidssesong. Dette sparar deg plass i garasjen, og du kan hente den igjen når det passar deg.

Hotellet oppbevarar din Husqvarna Automower® i eit tørt, oppvarma miljø, noko som er optimalt for å hindra rust. Dette sikrar lengst mogleg levetid for din robot grasklyppar.


Generelle anbefalingar

Dersom du ønskjer å lagra din Automower® sjølv, anbefalar me at du utfører ein service hos oss fyrst. Det er også viktig at du oppbevarar den i eit tørt miljø med temperaturar over frysepunktet . Skitne robotgrasklypparar som oppbevarast i kalde og fuktige forhold vil ha ei mykje kortare levetid.
>> Det anbefalast sterkt at du også oppbevarar ladestasjonen inne om vinteren.


Prisliste service og vinterlagring:

  


Ta kontakt for spørsmål eller avtale!
Tlf. 56 55 53 19 // E-post: firmapost@gules.no
1


Gule's 
firmapost@gules.no | Tlf. 56 55 53 19
Copyright @ 2017 Gule’s.  - Levert av Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com