Carousel settings
Container operations
Height (px)
Height (px) mobile
Timer (ms)
Display numbers on dots
Do not rotate
Navigate on mouseover
Keep aspect ratio
Height is maximum height
Hide navdots

Ved spørsmål kontakt
Tor-Bjørn Kolltveit
Tlf. 992 82 858
Gule's Landbruk har eit breitt sortiment av reiskap for jordbrukar, entreprenørar og kommunar. Vår målsetting er å alltid kunne tilby leiande varemerke, og dei beste produkta, som kan bidra aktivt til ei god lønnsomheit. 

Vårt sortiment utviklast heile tida, og me har tilgang på ein omfattande lagerbehaldning frå våre leverandørar, som gjev deg kort leveringstid og skapar store valmoglegheiter.

Samstundes prøver me å ha eit lager av «storselgarar» slik at kunden hurtig kan fornya seg når behovet er der.

Klikk deg inn på dei ulike linkane i undermenyen på "Landbruk" for å sjå vårt vareutval på alt frå grasutstyr til GPS og Autostyring.
Gule's 
firmapost@gules.no | Tlf. 56 55 53 19
Copyright @ 2017 Gule’s.  - Levert av Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com