Landbruk

Gule’s Landbruk har eit breitt sortiment av reiskap for jordbrukar, entreprenørar og kommunar. Vår målsetting er å alltid kunne tilby leiande varemerke, og dei beste produkta, som kan bidra aktivt til ei god lønnsomheit. Vårt sortiment utviklast heile tida, og me har tilgang på ein omfattande lagerbehaldning frå våre leverandørar, som gjev deg kort leveringstid og skapar store valmoglegheiter. Samstundes prøver me å ha eit lager av «storselgarar» slik at kunden hurtig kan fornya seg når behovet er der.